Przejdź do treści Przejdź do menu

Dla maturzystów

MATURA 2023

EGZAMIN MATURALNY

Egzamin maturalny: nowa formuła, obowiązkowe egzaminy, warunki otrzymania świadectwa maturalnego, zgłoszenia przystąpienia do egzaminu, dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu: https://oke.jaworzno.pl/www3/em/


EGZAMIN MATURALNY - KOMUNIKATY

Harmonogram, komunikaty:  https://oke.jaworzno.pl/www3/em/komunikaty-egzamin-maturalny/


DEKLARACJE – DRUKI

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022: https://oke.jaworzno.pl/www3/em/deklaracje-druki//


OPŁATY

Opłaty za egzamin maturalny: https://oke.jaworzno.pl/www3/kategoria/egzaminy/em/oplaty_em/


ZWOLNIENIA

Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu: https://oke.jaworzno.pl/www3/em/zwolnienia-z-obowiazku-przystapienia-do-egzaminu/


WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

Wglądy do prac egzaminacyjnych – egzamin maturalny: https://oke.jaworzno.pl/www3/em/wglady-do-prac-maturalnych/


ARKUSZE MATURALNE

Arkusze maturalne z lat ubiegłych: https://oke.jaworzno.pl/www3/kategoria/egzaminy/em/arkusze_matura/


MATERIAŁY DODATKOWE

Materiały dodatkowe – egzamin maturalny:

https://oke.jaworzno.pl/www3/materialy-dodatkowe-egzamin-maturalny/


INFORMATORY

Informatory maturalne: https://oke.jaworzno.pl/www3/kategoria/egzaminy/em/informatory_em/


 PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa – egzamin maturalny w nowej formule: https://oke.jaworzno.pl/www3/em/podstawa-programowa-egzamin-maturalny-w-nowej-formule/


5