Dla maturzystów

Harmonogram matur 2020:


Kalendarz maturzysty 2019-20:


Instrukcja dla maturzysty 2020r.

Bibliografia załącznikowa dla maturzystów – dotyczy maturzystów
przystępujących do tzw. matury w „starej’ formule.

*Maturzysto!*

Zgodnie z *KALENDARZEM MATURZYSTY 2019/2020 **do 7 kwietnia 2020 r.*
nastąpi przekazanie Dyrektorowi szkoły bibliografii do części ustnej
egzaminu z języka polskiego. Jest to *termin ostateczny i nieprzekraczalny*,
złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia
do części ustnej egzaminu maturalnego.

 Bibliografia do prezentacji powinna zawierać:
   - *Literaturę podmiotu *czyli spis dokumentów, które analizujesz w
   związku z Twoim tematem prezentacji (np. wiersze, powieści; reprodukcje
   obrazów, rzeźb, ilustracje, muzyka, filmy).
   - *Literaturę przedmiotu *czyli spis opracowań dotyczących Twojego
   tematu prezentacji (np. wydawnictwa encyklopedyczne, artykuły z czasopism)

Przypominamy:

  1. Biblioteka szkolna BCE dysponuje dużym zasobem wydawnictw informacyjnych i opracowań przydatnych podczas sporządzania bibliografii załącznikowej do matury oraz przygotowywania się do egzaminów maturalnych.
  2. Nauczyciele bibliotekarze udzielają pomocy jak poprawnie napisać bibliografię załącznikową do prezentacji maturalnej.
  3. W bibliotece zobaczysz jak można szukać literatury do prezentacji maturalnej w katalogach bibliotek w naszym mieście, a także w wydawnictwach informacyjnych, słownikach, encyklopediach i opracowaniach dostępnych na miejscu.
  4. Nie trać czasu na przeszukiwanie stosu informacji w Internecie, skorzystaj z zasobów i informacji dostępnych w Twojej bibliotece.

Zapraszamy wszystkich maturzystów (i nie tylko) do biblioteki szkolnej BCE.


Przykładowe arkusze egzaminacyjne – matura obowiązująca od 2015r (tzw. nowa formuła):

Darmowe kursy językowe przygotowujące do matury: