Przejdź do treści Przejdź do menu

Dla maturzystów

MATURA 2021

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 r.

Zmiany na egzaminie maturalnym w 2021 r. – prezentacja

Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Egzamin maturalny: nowa formuła, obowiązkowe egzaminy w części pisemnej i w części ustnej, warunki, które trzeba spełnić aby otrzymać świadectwo maturalne, zgłoszenia przystąpienia do egzaminu, dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu

Egzamin maturalny - https://oke.jaworzno.pl/www3/em/


Egzamin maturalny – harmonogram, komunikaty

Harmonogram, komunikaty - https://oke.jaworzno.pl/www3/em/komunikaty-egzamin-maturalny/


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Informacja o egzaminie - https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego/


Deklaracje maturalne

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 - https://oke.jaworzno.pl/www3/em/deklaracje-druki/


Zwolnienia

Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu - https://oke.jaworzno.pl/www3/em/zwolnienia-z-obowiazku-przystapienia-do-egzaminu/


Wglądy do prac egzaminacyjnych – egzamin maturalny

Wglądy do prac egzaminacyjnych - https://oke.jaworzno.pl/www3/em/wglady-do-prac-maturalnych/


Arkusze maturalne z lat ubiegłych

Arkusze maturalne - https://oke.jaworzno.pl/www3/kategoria/egzaminy/em/arkusze_matura/


Materiały dodatkowe

Próbny egzamin maturalny 2020 – arkusze i zasady oceniania - https://oke.jaworzno.pl/www3/kategoria/egzaminy/em/egzamin-maturalny-materialy-dodatkowe/


Informatory maturalne

Informatory maturalne - https://oke.jaworzno.pl/www3/kategoria/egzaminy/em/informatory_em/


Podstawa programowa

Podstawa programowa – egzamin maturalny w nowej formule - https://oke.jaworzno.pl/www3/em/podstawa-

programowa-egzamin-maturalny-w-nowej-formule/