Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego osób dorosłych, które chcą zdobyć:

- nowy zawód lub uzupełnić posiadane wykształcenie zawodowe,
- umiejętności, aby przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym
określonych kwalifikacji
Na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy nabór na:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

ELE.02.- Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych
( w zawodzie: elektryk)
MEC.05.- Użytkowanie obrabiarek skrawających
(w zawodzie: operator obrabiarek skrawających)
MOD.03.- Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
(w zawodzie: krawiec)
MOT.05.- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
(w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych)

>>Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych<<

;

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE
BRANŻOWEJ II STOPNIA DLA ABSOLWENTÓW:
- SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
- ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ (KOŃCZĄCYCH NAUKĘ
W LATACH 2015-2019

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
(w zawodzie: technik robót wykończeniowych w budownictwie)
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
(w zawodzie: technik handlowiec)
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
(w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych)
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
(w zawodzie: technik mechanik)
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
(w zawodzie: technik pojazdów samochodowych)
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
(w zawodzie: technik technologii żywności)

>>Szkoła Branżowa II Stopnia<<