Przejdź do treści Przejdź do menu

Renowatorskie inspiracje

Renowator elementów architektury, a dokładniej technik renowacji elementów architektury, to rzemieślnik, czy artysta?

W zakładce Renowatorskie inspiracje będziemy chcieli pokazać, że renowatorzy, to znający się na sztuce budowlanej fachowcy z duszą, dłońmi i palcami artysty.

Spektrum umiejętności, które uczniowie poznają, ćwiczą i doskonalą w trakcie zajęć praktycznych  w Bielskim Centrum Edukacji, jest bardzo szerokie. Trudno byłoby, nie zanudzając internauty przeglądającego tę stronę, opowiedzieć o metodach i szczegółach prac sztukatorskich - tych gipsowych we wnętrzach i tych cementowo wapiennych na zewnątrz, o ich ciągnieniu, odlewaniu, bezpiecznym montażu, o  robotach stolarskich i spawalniczych, które tym pracom towarzyszą.

Trudno byłoby, nie nudząc ilością wiadomości, opowiedzieć o pracach kamieniarskich, rzeźbie, wykuwaniu ornamentów, liter, o pozłotnictwie, o polichromiach, freskach, sgraffito, o stiukach i sztablaturze, o mozaikach z płytek ceramicznych, i wielu innych pracach związanych z renowacją elementów architektury, które w zawodzie: Technik renowacji elementów architektury uczniowie poznają na zajęciach praktycznych w ciągu pięciu lat nauki. Zamiast czytania  pisanych tekstów niech przemawiają  obrazy…

inż. Piotr Noszczyk 

nauczyciel praktycznej nauki zawodu BCE