Szkoły policealne

W SZKOLE POLICEALNEJ NR 7 MOŻESZ SIĘ UCZYĆ BEZ MATURY

 

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH

Czas nauki : 1 rok

Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu

Absolwent, po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych  może być zatrudniony w : urzędach i   agencjach  pocztowych, firmach kurierskich,  firmach  spedycyjnych.