Szkoła Policealna Nr 7

W SZKOLE POLICEALNEJ MOŻESZ UCZYĆ SIĘ BEZ MATURY!

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH
- Czas nauki: 1 rok

- Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu

- Absolwent, po zakończeniu szkoły kształcącej w zawodzie: technik
usług pocztowych i finansowych może być zatrudniony w: urzędach
i agencjach pocztowych, firmach kurierskich, firmach spedycyjnych.
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
Czas nauki: 2 lata

- Forma zaoczna, zajęcia 2x w tygodniu

- Absolwent, po zakończeniu szkoły kształcącej w zawodzie: opiekun
osoby starszej, będzie przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych z zakresu świadczenia usług opiekuńczo-wspierających
osobę starszą, takich jak m.in. ustalenie i klasyfikowanie problemów
opiekuńczych i potrzeb osoby starszej, diagnozowanie zasobów
i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego
w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej, dobieranie odpowiednich
metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie
starszej, mobilizowanie osoby starszej do aktywności.