Liceum Ogólnokształcące

ZAPRASZAMY:

  • pełnoletnich absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,
  • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,

do kontynuowania nauki w:

3-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

(absolwenci ZSZ mogą rozpocząć naukę od klasy drugiej)


4-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

(dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej dla dorosłych)


 

Uzyskane wykształcenie średnie umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika w wybranym zawodzie po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdaniu egzaminów     zewnętrznych,
  • podjęcie nauki na wyższej uczelni – po zdaniu egzaminu maturalnego.