Przejdź do treści Przejdź do menu

O Zespole Placówek

Bielskie Centrum Edukacji jest publiczną placówką oświatową, która w ramach swojej statutowej działalności prowadzi kształcenie osób dorosłych w systemie stacjonarnym i zaocznym – Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU). Obecnie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego działa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Działalność ta kontynuowana, z małymi przerwami, jest już od roku 1993. Posiadamy również bogatą ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) prowadzi ponadto zajęcia praktyczne, modułowe dla uczniów i słuchaczy bielskich szkół zawodowych. W ramach CKZ funkcjonują cztery Zespoły Pracowni, mieszczące się w różnych lokalizacjach na terenie centrum Bielska- Białej. Posiadamy szeroką ofertę nowocześnie wyposażonych pracowni m.in.: mechatroniki automatyki i pneumatyki, projektowania, kroju i szycia, elektrotechniki i odnawialnych źródeł energii, samochodowych, spawalnictwa elektrycznego i gazowego, budownictwa, obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC, laboratorium metrologii warsztatowej i badań materiałów.

Historia

Zespół placówek pod nazwą Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej został utworzony w dniu 1 lutego 2006 r. z połączenia placówek Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego.

Z dniem 1 września 2012r. w struktury Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w BCKUiP został dodatkowo wcielony Zespól Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Bielsku-Białej. W którego skład wchodziło Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Od chwili powstania nasza placówka nieustannie się rozwija. W celu podnoszenia jakości edukacji osób dorosłych wzbogaca swoją bazę dydaktyczną, warunki lokalowe, zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli (w tym pedagoga i doradcę zawodowego), dba o rozwój intelektualny oraz emocjonalno-społeczny naszych słuchaczy a także zapewnia, dzięki życzliwemu oraz kompetentnemu gronu pedagogiczno – dydaktycznemu, przyjazną atmosferę pracy. Przeważająca większość kadry nauczycielskiej posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi, ukończyła co najmniej jedne studia podyplomowe oraz na bieżąco się dokształca wykorzystując różne formy doskonalenia zawodowego. Wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących posiadają uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego.

Obecnie, w roku szkolnym 2019/20, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

w siedmiu oddziałach – 3 stacjonarne i 4 zaoczne- kształci się 185 słuchaczy .W latach poprzednich ilość oddziałów oraz ilość słuchaczy w liceum ogólnokształcącym przedstawiała się następująco: rok szkolny 2012/13 – 8 oddziałów; 242 słuchaczy oraz 2 oddziały z 32 słuchaczami w Liceum Ogólnokształcącym Uzupełniającym, które już nie funkcjonuje w obecnym systemie edukacyjnym, rok szkolny 2013/14 – 9 oddziałów; 307 słuchaczy, rok szkolny 2014/15 – 10 oddziałów; 255 słuchaczy, rok szkolny 2015/16 – 9 oddziałów; 189 słuchaczy, rok szkolny 2016/17 – 7 oddziałów; 168 słuchaczy, rok szkolny 2017/18 – 8 oddziałów; 175 słuchaczy, rok szkolny 2018/19 – 7 oddziałów; 181 słuchaczy.

Centrum Kształcenia Praktycznego (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego) prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów z następujących bielskich szkół zawodowych: Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Bielskiej Szkoły Przemysłowej i Zespołu Szkół Budowlanych. Zajęcia dla uczniów odbywają się w czterech zespołach pracowni na terenie miasta Bielsko-Biała. Do Centrum Kształcenia Praktycznego uczęszczały następujące ilości uczniów: 773 w 25 zawodach (2015/2016), 938 w 18 zawodach (2016/2017), 925 w 25 zawodach (2017/2018), 840 w 27 zawodach (2018/2019), 1034 w 20 zawodach (2019/2020).

Od roku 2009 w Zespole Pracowni Nr 2 uruchomiono od podstaw bazę szkoleniową dla uczniów Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Budowlanych im. Gen. Stanisława Maczka w Bielsku- Białej.

Ośrodek Egzaminacyjny, który z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie posiada upoważnienie do organizowania części praktycznej egzaminów zawodowych przy Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego jest jednym z największych w województwie śląskim. Przeprowadzamy w nim egzaminy również dla uczniów i słuchaczy z innych szkół województwa śląskiego (Ustroń, Skoczów, Tychy, Pszczyna, Żory). Umożliwia nam to bogate wyposażenie pracowni oraz kompetentna kadra pedagogiczna i techniczna. Poniższa tabela przedstawia informację statystyczną państwowych egzaminów z ostatnich trzech lat.

Lp.

Sesja egzaminacyjna

Liczba kwalifikacji

Ilość zdających

Liczba zespołów nadzorujących

1.

K-191; I- II 2019 r.

22

357

85

2.

K-183; VI- VII2018 r.

21

462

109

3.

K-181; I- II 2018 r.

21

387

93

4.

K-173; VI- VII 2017 r.

20

395

97

5.

K-171; I-II 2017 r.

15

378

83

6.

K-163; VI 2016 r.

27

513

124

7.

K-161; I- II 2016 r.

16

469

104

Razem:

142

2961

695

Wyniki części praktycznej tych egzaminów uzyskane przez odbywających uczniów w CKP zajęć są wysokie np. w sesji K-183 (czerwiec – lipiec 2018r.) uczniowie ZSEEiM osiągnęli 100% zdawalności w kwalifikacjach: E.7, E.8, M.17 oraz M.19.

Uczniowie odbywający zajecia praktyczne w BCKUiP osiagają również wysokie wyniki w konkursach: I miejsce drużynowe w V (2011r.), VI (2012r.) i VII(2014r.) oraz II miejsce drużynowe w VI 2017r. w Otwartym Gliwickim Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie”


 • I miejsce drużynowe w Ogólnopolskich Zawodach Knauf Junior Trophy 2011r. (z zakresu budownictwa) i udział w konkursie międzynarodowym KNAUF Junior 2011r. w Szwajcarii,
 • w 2016r. I miejsce w konkursie w kategorii model – wykonano i zaprezentowano model ,,Ogniwo wodorowe” podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Uczniowskiej „Energia odnawialna w teorii i praktyce” w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,
 • I miejsce w konkursie w kategorii model podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Uczniowskiej ,,Energia odnawialna w teorii i praktyce” w gimnazjum im. Józefa Bożka w Czeskim Cieszynie w 2017 r.,
 • w Otwartym Gliwickim Integracyjnym Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie” – ślusarz: I miejsce drużynowo (2011 r., 2012 r., 2014 r. i 2018 r.), II miejsce (2017 r.)

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego od 2009 r. do 2017 r. było również organizatorem Międzyszkolnych Konkursów Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych. Patronat nad konkursem objęła Państwowa Inspekcja Pracy oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu stale uczestniczą w kursach doskonalących i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Czterech nauczycieli uczestniczyło w programie NEW-TECH „Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodu branż nowych technologii”. Program ten składał się z czterech etapów, a ostatni etap w Hiszpanii odbyło w 2015 roku dwóch nauczycieli BCKUiP.

W 2012 roku oferta edukacyjna BCKUiP została poszerzona o Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), jako pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, umożliwiająca zdobycie określonych kwalifikacji, uzupełnienie posiadanego wykształcenia lub zdobycie nowego zawodu. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przygotowało ofertę kilkudziesięciu kursów w zawodach : technik administracji, technik budownictwa, technik ekonomista, technik elektryk, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik mechanik, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik rachunkowości, technik spedytor, technik technologii odzieży, technik turystyki wiejskiej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik usług kosmetycznych, technik usług pocztowych i finansowych, elektryk, florysta, ślusarz, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych.

W 2013 roku uruchomione zostały pierwsze kursy. W ciągu sześciu lat w kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło 629 osób, w tym w zawodach branży: gastronomicznej – 20 osób, elektrycznej – 114 osób, mechanicznej – 221 osób, administracyjno-usługowej – 268 osób.

Zajęcia prowadzone są w systemie modułowym. Modułowy system kształcenia zawodowego zakłada indywidualizację procesu kształcenia, preferuje aktywizujące metody kształcenia oraz zakłada łączenie teorii z praktycznym jej zastosowaniem. Od 1996 r. w BCKUiP zajęcia realizowane są również w Firmie Symulacyjnej ,,Beskidy”, która w Rankingu Firm Symulacyjnych w roku 2001 i 2002 zajęła 7 miejsce na 33 działające w ramach sieci Firm zrzeszonych w CENSYM. Zajęcia prowadzone są ponadto w pracowniach centrum kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia praktycznego, a także u pracodawców, takich jak: CEVA Logistics Poland Sp. z o.o., GRAMMER, Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o., FONKA F.H.U., ALUPROF S.A., SPETECH Sp. z o.o., EATON Automotive System Sp. z o.o., BELOS PLP S.A., TOBI Transport Logistyka, BURIAN Transport, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny MARZENIE, Gabinet Kosmetyczny EUFORIA , Centrum Urody CATHERINE, ASTER Centrum Kwiatowo- Ogrodnicze, Salon Kwiatowy APLAUZ Jezierski Sp. Cywilna, PPHU RENEE, Kwiaciarnia Galeria 2 Kolory, Kwiaciarnia AWANGARDA, Kwiaciarnia KROKUS.

Mimo braku czasu, kursanci, choć to osoby dorosłe, które najczęściej mają zobowiązania osobiste i zawodowe, uczestniczą w życiu placówki np. uczestnicząc w akcjach charytatywnych, oraz reprezentując placówkę na zewnątrz, np. poprzez uczestnictwo w konkursach (w Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowości w roku 2017 jedna z kursantek zajęła 4 miejsce na 131 osób). Na uwagę zasługuje wysoka zdawalność, przez uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych zrealizowanych w latach 2013-2018, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, i tak w zawodzie: elektromechanik i elektryk – 83,33%, elektromechanik pojazdów samochodowych – 93,33%, krawiec – 95,45%, mechanik pojazdów samochodowych – 99%, technik pojazdów samochodowych – 53,85%, technik rachunkowości – 75,68%, technik technologii odzieży – 60%, technik usług kosmetycznych – 62,86%, operator obrabiarek skrawających – 93,02%.

Od wielu lat w BCKUiP doradztwo i poradnictwo edukacyjno- zawodowe zajmowało i zajmuje w działalności edukacyjnej bardzo ważne miejsce. Podejmowane są liczne działania promujące kształcenie zawodowe i wspierające uczniów i słuchaczy w trafnym wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Celem naszych działań jest budowanie wizerunku kształcenia zawodowego, jako dającego wymierne korzyści – możliwość wykształcenia dobrych fachowców i rozwijania talentów.

Przed rokiem 2009 działania doradcze nakierowane były tylko na uczniów i słuchaczy BCKUiP i polegały na prowadzeniu przez doradcę zawodowego BCKUiP grupowych zajęć aktywizujących oraz indywidualnych porad. Po analizie wniosków ze spotkań doradcy zawodowego BCKUiP z uczniami bielskich gimnazjów oraz rozmowach z dyrekcją i nauczycielami okazało się, że młodzież ta potrzebuje dodatkowego wsparcia w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Wybór, jakiego dokonują młodzi ludzie na tym etapie ma istotne konsekwencje dla dalszej edukacji i możliwości zatrudnienia, a uchwycenie „linii rozwojowej” zainteresowań danego ucznia może być wskazówką w zakresie kierowania dalszym rozwojem jego zainteresowań.

I tak wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom gimnazjalistów w 2009r. zapoczątkowaliśmy cykliczne – organizowane corocznie – zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu BCKUiP. Na początku każdego roku szkolnego doradca zawodowy BCKUiP wysyła zaproszenia do szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjum, z ofertą dającą im możliwość wyboru pracowni zawodowych. Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach, poznaje bliżej, na czym polega kształcenie w danym zawodzie, jakie umiejętności trzeba posiąść, aby móc zostać fachowcem w danej dziedzinie. Obecnie, z naszej oferty korzystają także uczniowie młodszych klas szkół podstawowych (I-III, V) oraz dzieci bielskich przedszkoli.

Kolejne lata przyniosły rozwój działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w BCKUiP, zapoczątkowały także dobrą praktykę organizowania w BCKUiP Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, czyli OTK- spójnie z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery odbywającym się corocznie pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Inicjatorem OTK jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy Ogólnopolski Tydzień Kariery poprzedza akcja informacyjna prowadzona przez doradcę zawodowego w postaci spotkań z zespołami klasowymi, plakatów umieszczonych na terenie szkoły, jak również informacji na stronie internetowej BCKUiP, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przygotowaniem i koordynacją programów realizowanych w ramach OTK na terenie BCKUiP zajmuje się doradca zawodowy BCKUiP przy wsparciu Dyrektora BCKUiP.

I tak w roku 2012 w ramach OTK, którego hasłem przewodnim było: ,,Praca- zawód czy kompetencje?”, doradca zawodowy BCKUiP we współpracy ze specjalistami Punktu Informacyjnego Europe Direct Książnicy Beskidzkiej w Bielsku- Białej, zorganizował cykl warsztatów ,,Europass- jak skutecznie poruszać się po unijnym rynku pracy i planować własną ścieżkę rozwoju zawodowego”. Podczas warsztatów uczniowie i słuchacze BCKUiP poznali zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych na europejskim rynku pracy, takich jak: Europass- Curriculum Vitae, Europass- Paszport Językowy, Europass – Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dzięki spotkaniu z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku- Białej, uczestnicy zapoznali się także z aktualną sytuacją i perspektywami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Natomiast bielscy gimnazjaliści tradycyjnie uczestniczyli w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu w BCKUiP. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się pracownie: projektowania, kroju i szycia, energii odnawialnych oraz samochodowe. Ogólnie w różnego typu formach wsparcia wzięło udział ok. 230 osób.

OTK 2013r. przebiegał pod hasłem „Odkryj swoje talenty”. Doradca zawodowy BCKUiP opracował program działań, nakierowany na diagnozowanie uzdolnień uczniów i słuchaczy, wskazywanie im możliwości wykorzystywania ich predyspozycji oraz rozwijanie posiadanych talentów. We współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej przeprowadziliśmy akcje: „Sprawdź czy podążasz za swoim talentem” oraz „Znajdźswojemiejsce – rozwińskrzydła”. Uczniowie i słuchacze wzięli udział w badaniu predyspozycji zawodowych oraz w diagnozowaniu uzdolnień prowadzonym przez doradcę zawodowego BCKUiP przy współpracy doradców z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filii w Bielsku-Białej. Uczniowie chętnie skorzystali z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym BCKUiP, szukali odpowiedzi na pytanie: jak przekuć swoje zasoby na przydatne i generujące sukces na rynku pracy? W działaniach w ramach OTK 2013 wspierali nas również specjaliści Inkubatora Przedsiębiorczości Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku- Białej, prowadząc warsztaty dla naszych uczniów i słuchaczy na temat ,,Jak założyć własną działalność krok po kroku?” oraz ,,Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”. Wśród zaplanowanych przez doradcę zawodowego BCKUiP zadań znalazły się ponadto: spotkanie uczniów i słuchaczy klas maturalnych z przedstawicielem Biura Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej na temat możliwości kształcenia w ramach studiów wyższych, zajęcia w poszczególnych działach biblioteki „Biblioteka od kuchni – czyli jak się tu pracuje?” w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oraz spotkanie w Punkcie Informacyjnym Europe Direct pt. „A może we współpracy zUnią?” na temat: ,,Jak poruszać się po unijnym rynku pracy?” oraz ,,Jakie są procedury pozyskiwania funduszy na prowadzenie własnej firmy?”. Niezwykle ciekawe, zdaniem uczestników, okazały się zajęcia dla dorosłych z rysunku, rzeźby, rękodzieła artystycznego w Miejskim Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, pod hasłem „Gdzie jest mój talent?”.Łącznie w różnych formach wsparcia w ramach OTK 2013 r. wzięło udział około 400 osób.

W roku 2014 Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”. Doradca zawodowy BCKUiP przygotował program, który opierał się na działaniach skupionych w dwóch obszarach – obszarze wsparcia w wyborze kolejnego etapu kształcenia i zawodu, zgodnie z zapotrzebowaniem i aktualnymi trendami na rynku pracy oraz obszarze pomocy w wejściu i odnalezieniu swojej roli na europejskim rynku pracy. Do gimnazjalistów została zaadresowana akcja „ Zawodowe drogowskazy do kariery”. Zaproszenia do udziału zostały skierowane do uczniów wszystkich bielskich gimnazjów. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego spotkania w BCKUiP z przedstawicielami wszystkich szkół zawodowych z terenu Bielska-Białej, zapoznania się z ofertą edukacyjną podczas prezentacji zawodów kształconych w poszczególnych szkołach oraz zwiedzania pracowni zawodowych BCKUiP, m.in. pracownie: samochodowe, energii odnawialnych, metrologiczne i elektryczne. W akcji „Zawodowe drogowskazy do kariery” wzięło udział ok. 400 gimnazjalistów z 11 bielskich gimnazjów. Dodatkowo również w ramach OTK została przeprowadzona akcja skierowana do starszej grupy odbiorców – słuchaczy szkół dla dorosłych CKU oraz uczniów odbywających zajęcia praktyczne w CKP pod hasłem: „Europejski pracodawca w zasięgu mojej ręki”, w ramach której odbyły się spotkania uczniów i słuchaczy BCKUiP z zaproszonym specjalistą ds. przedsiębiorczości z bielskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz przedstawicielem Punktu Informacyjnego Europe Direct Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Tematyka spotkań okazała się, zdaniem słuchaczy, bardzo interesująca, a dotyczyła poruszania się po europejskim rynku pracy, zasad sporządzania porfolio Europejczyka. Z kolei uczestnictwo naszych podopiecznych w szkoleniu przeprowadzonym przez zaproszonych gości na temat: „A może własna działalność?” pomogło rozwiać wątpliwości,w jakiej roli chcieliby wystąpić w przyszłości na rynku pracy – pracobiorcy czy pracodawcy, prowadząc własną działalność gospodarczą. Łącznie z proponowanego w tym roku przez BCKUiP programu Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery skorzystało 563uczniów i słuchaczy.

Program OTK 2015 r. był z kolei oparty na działaniach mających podnieść świadomość młodzieży, dorosłych i rodziców w zakresie roli i pomocy doradcy zawodowego w budowaniu kariery. W tym celu zostały przeprowadzone cztery akcje:

-,,Bądź doradcą kariery swojego dziecka”- akcja ta skierowana została do rodziców bielskich gimnazjalistów, których rola w podejmowaniu świadomych decyzji zawodowych dzieci jest niewątpliwie bardzo ważna. To właśnie rodzic jest pierwszym doradcą dziecka w sprawach wyboru szkoły i zawodu. Wydarzenie poprzedziła szeroka akcja informacyjna koordynowana przez doradcę BCKUiP, a prowadzona za pośrednictwem pedagogów i wychowawców ze wszystkich gimnazjów z terenu Bielska – Białej. Podczas spotkania z psychologiem – doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uczestnicy dowiedzieli się, jak pomóc dzieciom w realnym planowaniu kariery edukacyjno- zawodowej;

-,,Szkolny doradca kariery blisko Ciebie”- doradca zawodowy BCKUiP przeprowadził spotkania, podczas których uczestnicy mogli uświadomić sobie, jak ważne jest planowanie swojej kariery i przemyślane podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych oraz dowiedzieć się, jaką pomoc w tym zakresie mogą uzyskać od szkolnego doradcy zawodowego.

-,,Poznaj swojego doradcę kariery”- w ramach tego przedsięwzięcia doradca zawodowy BCKUiP zorganizował Dzień Otwarty Poradnictwa Zawodowego dla mieszkańców Bielska- Białej. Konsultacje otwarte prowadzili doradcy zawodowi ze współpracujących z nami instytucji, świadczących usługi z doradztwa zawodowego: bielskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ochotniczych Hufców Pracy oraz Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”. Osoby, które w tym dniu odwiedziły BCKUiP mogły podczas bezpośredniego indywidualnego kontaktu ze specjalistami, dowiedzieć się, w jaki sposób zaplanować własną karierę, zbadać predyspozycje zawodowe.

-,,Zawodowe drogowskazy do kariery”- akcja ta skierowana była do gimnazjalistów i miała na celu wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu wyborów zawodowych i planowaniu kariery poprzez przybliżenie im specyfiki wybranych zawodów. Jak co roku, swoją ofertę edukacyjną przedstawiły wszystkie ponadgimnazjalne szkoły zawodowe z Bielska – Białej. Dodatkową atrakcją dla uczniów były pokazy w pracowniach zawodowych BCKUiP, w których odbywa się kształcenie w takich zawodach jak m.in.: technik technologii odzieży, mechatronik, elektryk. W tej edycji wzięło udział ok. 600 uczniów gimnazjów.

W 2016r. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego również uczestniczyło w tym przedsięwzięciu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ciągle ewoluującego rynku pracy, aby obudzić w młodzieży świadomość własnych preferencji zawodowych. Tegoroczne hasło przewodnie to: ,,Bądź autorem swojej kariery”. Partnerami w poszczególnych przedsięwzięciach byli: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej oraz ponadgimnazjalne szkoły zawodowe z Bielska – Białej: Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół im. J. Tuwima, Zespół Szkół Ogrodniczych, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 im. Stanisława Staszica. Gimnazjaliści mieli okazję bliżej poznać ofertę edukacyjną prezentowaną, jak w latach poprzednich, przez ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz zwiedzić pracownie praktycznej nauki zawodu w Zespole Pracowni Nr 1 CKP BCKUiP. Uczniowie CKP podczas zajęć warsztatowych z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej, poznawali swoje predyspozycje zawodowe z grą ,,Chłopska szkoła biznesu”. Ponadto uczestniczyli w pokazach i warsztatach zorganizowanych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej oraz w zajęciach ,,Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu” prowadzonych przez pedagoga BCKUiP. Z proponowanego przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego programu OTK’2016 skorzystało ok. 650 osób.

Potwierdzeniem zasadności podejmowanych przez nas działań jest uzyskanie przez BCKUiP tytułu Laureata Konkursu Raportów OTK 2013r., Laureata Konkursu 2015r. oraz zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie na najlepiej zorganizowane działania w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2016r. oraz 2017r.

Innym elementem intensyfikacji naszych działań z doradztwa edukacyjno
– zawodowego od 2016 r. jest organizacja Bielskich Targów Akademickich (BTA), których głównym celem jest wsparcie młodzieży szkół ponadpodstawowych, w podejmowaniu świadomych i trafnych wyborów kolejnego etapu kształcenia, odpowiadających zarówno predyspozycjom, jak i oczekiwaniom rynku pracy. Na zaproszenie BCKUiP w latach 2016
– 2018 swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

I Bielskie Targi Akademickie (2016r.) odwiedziło ponad 600 uczniów klas maturalnych, w II Bielskich Targach Akademickich (2017r.) uczestniczyło ponad 200 uczniów, a w III Targach Akademickich (2018r.) wzięło udział ponad 350 maturzystów szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej.

W 2017 r. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego wzięło udział w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Zgłosiliśmy naszą praktykę pt. ,,Zawodowe drogowskazy dla młodzieży i dorosłych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej” w obszarze: Doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe- rozwiązania systemowe. Organizatorem konkursu była Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Spośród 104 przykładów dobrych praktyk ze wszystkich województw, wyłoniono 15 finalistów. Z województwa śląskiego tylko dwie szkoły znalazły się w tym gronie. W dniu 8 czerwca 2017r. podczas uroczystej Gali w Warszawie otrzymaliśmy statuetkę, dyplom oraz tytuł ,,Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”.

W dniach 20 – 24 listopada 2017r. BCKUiP wzięło udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. Inicjatywa ta obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, a zainteresowane strony uczestnicząc w Tygodniu mają okazję do wymiany przykładów doskonałości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Nasze działania wraz z opisem zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską i zamieszczone na mapie wydarzeń.

Organizowanie przez BCKUiP różnorodnych akcji o tak szerokim zakresie, niewątpliwie sprzyja integracji środowiska lokalnego – poprzez możliwość spotkania i współpracy przedstawicieli Miejskiego Zarządu Oświaty, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z pedagogami, doradcami zawodowymi i wychowawcami pracującymi z młodzieżą. Uczniom, rodzicom i nauczycielom ułatwiamy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej, przybliżamy specyfikę wybranych zawodów oraz ich atrakcyjność na rynku pracy. Podczas realizacji działań obecne są również lokalne media, co sprzyja promocji Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w regionie. Innowacyjność działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku – Białej polega na aktywnym wprowadzeniu ucznia w świat różnych zawodów, poprzez bezpośredni kontakt z zawodem w trakcie zajęć w specjalistycznych pracowniach zawodowych BCKUiP, co sprzyja poznawaniu siebie – własnych predyspozycji zawodowych oraz zasad rządzących rynkiem edukacji i pracy.

Współpraca BCKUiP z innymi podmiotami:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku- Białej: dostarczanie materiałów informacyjnych dotyczących staży, rejestracji bezrobotnych, działań PUP, zasad dofinansowania własnej działalności gospodarczej;

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej: współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP przy corocznej organizacji OTK – prowadzenie przez doradców zawodowych WUP warsztatów dla uczniów i słuchaczy BCKUiP, wypożyczanie pozycji książkowych i materiałów filmowych;

 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Książnica Beskidzka w Bielsku – Białej: korzystanie z otrzymanych materiałów informacyjnych, współpraca w zakresie prowadzenia warsztatów dla uczniów i słuchaczy w ramach OTK;

 • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej: organizowanie dla uczniów BCKUiP pokazów laboratoryjnych oraz spotkań seminaryjnych z kadrą naukową (umowa patronacka),  udział uczelni w Bielskich Targach Akademickich w BCKUiP;

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza   w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Informatyki  i Zarządzania w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach: udział uczelni w Bielskich Targach Akademickich w BCKUiP;

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  Nr 2 w Bielsku- Białej: korzystanie z możliwości prowadzenia zajęć przez psychologa dla zainteresowanych uczniów i słuchaczy BCKUiP, pozyskiwanie materiałów informacyjnych

 • Szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi z Bielska- Białej i powiatu bielskiego: organizowanie zajęć otwartych dla uczniów w pracowniach zawodowych BCKUiP promujących kształcenie zawodowe podczas OTK;

 • Szkoły zawodowe ponadpodstawowe z Bielska- Białej: Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół im. J. Tuwima, Zespół Szkół Ogrodniczych, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Zespół Szkół Technicznych i Handlowych,  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica: aktywny udział młodzieży ww. szkół podczas prezentacji oferty edukacyjnej szkół w BCKUiP;

 • Szkoły ponadpodstawowe z Bielska – Białej: udział młodzieży w Bielskich Targach Akademickich w BCKUiP;

 • Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach: wieloletnie działania na rzecz promocji zdrowia, w tym realizacja zadań przygotowujących do uzyskania Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, (Certyfikat 352/10/2015);

 • Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne: współpraca (od 2010 roku) przy zbiórce funduszy – początkowo na budowę hospicjum, następnie na pomoc w utrzymaniu placówki – poprzez realizację wielu różnorodnych akcji na terenie BCKUiP w ramach corocznych kampanii „Pola Nadziei”;

 • Policyjna Izba Dziecka: prowadzenia prelekcji nt uzależnień wśród słuchaczy BCKUiP;

 • Śląska Fundacja Błękitny Krzyż: prowadzenie prelekcji/warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień wśród słuchaczy CKU przez terapeutów Fundacji;

 • Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie działań szkoły prowadzonych w ramach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyki uzaleznień i zdrowego stylu życia, korzystanie z materiałów – plakatów, broszur, ulotek – dotyczących szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej;

 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologioczna w Bielsku – Białej Sekcja Oświaty Zdrowotnej: pozyskiwanie programów profilaktyczno – edukacyjnych oraz innych materiałów – plakatów, broszur, ulotek – dotyczących profilaktyki zdrowotnej;

 • Towarzystwo NASZ DOM: udział BCKUiP w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” -zbiórki pieniężne na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych domów zastępczych;

 • Dom Małego Dziecka: zbiórkana ubranek, zabawek, środków czystości, artykułów szkolnych;

 • Diecezjalny Dom Matki i Dziecka: zbiórka ubranek, zabawek, środków czystości, artykułów szkolnych;

 • Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej: realizacja przedsięwzięć edukacyjnych: „Bądź i Ty Bezpieczny” (odblaski);

 • Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropla RH” oraz grup paintbollowych: Syndykat i VA-V Recon na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach: akcje krwiodawstwa na terenie szkoły oraz na terenie przyszkolnym (łącznie zgłosiło się 133 słuchaczy; oddano 29 730 ml krwi);

 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej: udział w akcji zbiórki kocy, kołder oraz karmy dla zwierząt;

 • Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”: udział w zbiórce książek;

 • Wystawa IPN: organizacja wystaw w bibliotece BCKUiP;

 • Avio Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej – organizacja praktyk zawodowych dla uczniów BCKUiP oraz doposażenie pracowni BCKUiP;

 • KNAUF Sp. z o.o. w Warszawie – szkolenia, konkursy, kursy dla nauczycieli BCKUiP, doposażenie pracowni zawodowych BCKUiP;

Na przestrzeni ostatnich 5 lat BCKUiP było organizatorem praktyk zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor i dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w zawodzie: technik logistyk oraz dla słuchaczy BCKUiP w zawodach: florysta, technik usług kosmetycznych i uczestników kursów KKZ w kwalifikacji M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Ogółem praktyki organizowaliśmy u 120 pracodawców, np. w roku szkolnym 2015/2016 – w 44 zakładach,
a w 2016/ 2017- w ok. 50 zakładach.

W latach 2010 – 2012 przeprowadzono częściowy remont obiektu BCKUiP przy ul. Piastowskiej 21 oraz pracowni do zajęć praktycznych. Inwestycja była realizowana ze środków UE na kwotę: 10 882 941,65 zł (zwiększenie wartości budynku), środki trwałe i inne: 3179064,19 zł (w 25% z Urzędu Miasta Bielsko-Biała).

W okresie 2017 – 2018 wyremontowano przekazany obiekt na cele dydaktyczne, w którym są realizowane zajęcia praktyczne. Dodatkowo przeznaczone będą na pracownie do realizacji zajęć praktycznych z budownictwa. Koszt inwestycji ok. 2300000 zł ze środków Urzędu Miejskiego Bielsko- Biała.

Od czerwca 2018 prowadzony jest remont obiektu przy ul. Z. Krasińskiego w Bielsku- Białej ze środków UE. Celem tych działań jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Środki przeznaczone na ten cel: 4762101, 87 zł – remont obiektu, wyposażenie dydaktyczne: 1052284,26 zł. Zajęcia w wyżej wymienionym obiekcie rozpoczną się w marcu 2019r.

20 stycznia 2012 r. pomiędzy BCKUiP i Akademią Techniczno- Humanistyczną w Bielsku- Białej została podpisana umowa patronacka. Umowa zobowiązuje obie strony do stałej współpracy w zakresie rozwoju kształcenia na kierunku: budownictwo, zarówno BCKUiP, jak i ATH. ATH wspiera naukowo proces kształcenia uczniów odbywających zajęcia praktyczne w zwodach budowlanych w BCKUiP, udostępnia laboratoria, promuje innowacyjne techniki. Nasi uczniowie uczestniczą w spotkaniach z kadrą naukową ATH, korzystają z zasobów biblioteki i czytelni akademickiej.

W dniu 25.09.2018 r. w BCKUiP zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach w celu realizacji działań w ramach projektu pn. ,,Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno- energetycznej”, w związku z przyznaniem TAURON Polska Energia S.A. dofinansowania z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18. Działanie 2.15 ,,Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki „.

15 czerwca 2016 r. Avio Polska Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 141 przekazała nieodpłatnie maszynę pomiarową CMM DEA ON współrzędnościowej technik pomiarów oraz maszynę pomiarową Hexogen DEA S/N za 1,00 zł (darowizna). 1 marca 2017 r. została podpisana umowa dotycząca organizacji praktyk zawodowych dla potrzeb Avio Polska Sp. z o.o.

W ramach współpracy z FIAT AUTO i FIAT GM Powertrain Bielsko- Biała, doposażyliśmy bazę dydaktyczną BCKUiP w samochody i silniki ,,nowe”. 23.07. 2008r. otrzymaliśmy 6 samochodów Fiat Siena H6 w częściach, samochód Fiat 126p 650 EI – 1 sztuka, 30.05.2012r. – silniki wysokoprężne diesla 1.3 SDE75KM – 2 sztuki, 16.12.2014r. – samochód Ford K – 1 sztuka, 17.12.2015r. – samochód Fiat 500 1.2.8 V69KM POP – 1 sztuka. 2016 Fiat Punto – 1 sztuka (przekazane wyposażenie z roku 2012, 2014, 2015, 2016 – przekazano jako nowe za symboliczną złotówkę). Otrzymane przez BCKUiP ww. wyposażenie pozwoliło m.in. zorganizować stanowiska szkoleniowo – badawcze w pracowniach samochodowych CKP, służące edukacji młodzieży przygotowującej się do zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych. Zajęcia praktyczne w ww. pracownicach organizowane są dla 160 uczniów i słuchaczy.

BCKUiP udostępnia bezpłatnie pomieszczenia: aulę, sale dla zorganizowania spotkań, takich jak: wystawy, w tym wernisaż, konferencje itp. Od trzech lat Stowarzyszenie ,,Amazonki” w Bielsku – Białej organizuje: dla młodzieży szkół średnich z Bielska – Białej spotkania z lekarzami na temat profilaktyki nowotworowej (np. w roku 2018 wzięło udział 500 osób). Od 2014 roku organizowane są wystawy prac malarskich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej. Inicjatorem i współorganizatorem jest BCKUiP. Udostępniamy pomieszczenia na spotkania np. mieszkańców dzielnicy Górne Przedmieście w Bielsku- Białej. Od dwóch lat Bielsko – Biała współpracuje podczas przygotowań i realizacji Dni Seniora w Bielsku – Białej, np. w dniu 9.10.2018r. na zlecenie organizatorów m.in. przygotowaliśmy usługę gastronomiczną dla ponad 500 osób przy dużym zaangażowaniu pracowników kuchni BCKUiP.

Z kolei w dniu 18.08.2018r. na terenie BBOSiRu obok Hali pod Dębowcem przygotowaliśmy usługę gastronomiczną (dla 850 osób) na ,,Spotkanie na granicy” bielskich seniorów z seniorami czeskimi i słowackimi.

Ponadto BCKUiP pełni również ważną rolę w zakresie wyżywienia 675 dzieci z 7 przedszkoli miejskich.

Dyrektor

ZDZISŁAW NARUSZEWICZ