Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Rekrutacja na rok 2024/2025

Harmonogram rekrutacji Kuratorium Oświaty w Katowicach:

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 2 września 2024 r.

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2024/01/zal_nr-2-bs-ii-st-i-szkola-policealna-.2024_2025.pdf

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 2 września 2024 r.

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2024/01/zal_nr-3-sp-dorosli-i-lo-dorosli-2024_2025.pdf

Branżowa Szkoła II Stopnia- informacja o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


Kwestionariusze na rok szkolny 2024/2025:

  • Kwestionariusz - klasa 1 Liceum Ogólnokształcące
  • Kwestionariusz - klasa 2 Liceum Ogólnokształcące
  • Kwestionariusz - klasa 1 Branżowa Szkoła II-go Stopnia
  • Kwestionariusz - Szkoła Policealna nr 7
  • Wniosek - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
  • Klauzula RODO