VII Wystawa Sekcji Malarskiej Uniwersytetu III Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej

05-03-2020 10:24

.