Sesja Egzaminacyjna K-203

25-06-2020 13:40

Sesja egzaminacyjna K-203 

W dniu 23.06.2020 r w Bielskim Centrum Edukacji rozpoczęła się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-203.
Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostały wszystkie placówki  Centrum Kształcenia Zawodowego oraz główny obiekt BCE na ul. Piastowskiej 21.
Egzaminy zdawać będzie:

-formuła 2017(dwuliterowa)  348 osób część praktyczną oraz 15 osób część pisemną

-formuła 2012(jednoliterowa) 4 osoby część praktyczną.
Nad prawidłowym przebiegiem egzaminów czuwać będzie 82 Zespoły Nadzorujące, a oceniać zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.

Zdający uczniowie i słuchacze skierowani zostali do naszego Ośrodka Egzaminacyjnego z sześciu bielskich szkół (BSP, ZSEEiM, ZSB, ZSSiO, BSR i ZSTiH) oraz ze szkół z województwa śląskiego(Ustroń, Żory i Pawłowice).


Wykaz kwalifikacji w sesji K-203

 1. AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 2. AU.20 Prowadzenie sprzedaży
 3. BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 4. BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 5. BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
 6. BD.29 Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych
 7. EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 8. EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 9. MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 10. MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 11. MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 12. MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 13. MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 14. A.18 Prowadzenie sprzedaży
 15. E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 16. E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Pracownie - stanowiska egzaminacyjne: