Ogłoszenie o naborze nauczycieli praktycznej nauki zawodu (styczeń 2020)

01-04-2020 10:03

Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 21; tel./fax.: 033 8140979, 033 8143027, fax.: 033 4970979; e-mail: sekretariat@bcebielsko.pl, www.bcebielsko.pl


Bielsko-Biała, 28.01.2020

      Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że od 1 września 2020 r. może zatrudnić nauczycieli praktycznej nauki zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy:

wykształcenie:

  • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym;

  • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe bez przygotowania pedagogicznego (zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie pracy);

kierunek wykształcenia:

  1. mechanika i budowa maszyn:

specjalność:

  • obróbka skrawanie – 2 osoby;

  • budowa, badanie pojazdów samochodowych – 2 osoba;

  1. budownictwo:

specjalność:

  • budownictwo ogólne – 2 osoby;

Z zakresu budownictwa mogą być zatrudnione osoby o wykształceniu technik budownictwa lub mistrz w zakresie budownictwa z ukończonym kursem pedagogicznym.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 r.

W siedzibie Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej

ul.Piastowska 21