Przejdź do treści Przejdź do menu

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Bielskim Centrum Edukacji Sesja K – 213

20-07-2021 9:39

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

w Bielskim Centrum Edukacji

-Sesja K – 213-

 

W dniach od 23.06.2021 r. do 07.07.2021 r. w Bielskim Centrum Edukacji odbywały się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część praktyczna. 

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminów pracowały 82 zespoły nadzorujące.Do przeprowadzenia egzaminów zaangażowano 13 egzaminatorów oraz 15 asystentów technicznych. Zgłoszonych było 358 zdających z Bielskich Szkół: Bielskiej Szkoły Przemysłowej, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych    i Mechanicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ustroniu, Zespołu Szkół „ Silesia” w  Czechowicach – Dziedzicach, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie.

Egzamin przeprowadzony był w następujących kwalifikacjach:

 1. AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 2. AU.20 Prowadzenie sprzedaży
 3. BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 4. BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 1. BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektury
 2. BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
 3. EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 4. EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 1. MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 1. MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 2. MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 1. MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 2. MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  i narzędzi.